...ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้...

 
โรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว
 โรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เดิมโรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาวมีชื่อว่า โรงเรียนตำบลห้วยเหนือ (ศรีประชา 2 ) ตั้งเมื่อ พ.ศ.2467 โดยอาศัยศาลาวัดบ้านปราสาทใต้ (บ้านปราสาท) เป็นที่เรียน มีนายบุญเลี้ยง ทองแพรว เป็นครูใหญ่และเป็นครูผู้สอนเป็นคนแรก ต่อมามีครูมาทำการสอนอีก 6 คน แต่ละคนอยู่ได้ไม่นาน บ้างก็ย้าย บ้างก็ล้มตายเพราะไข้ป่า (มาลาเรีย) ในที่สุดก็ยุบโรงเรียนเพราะไม่มีครู
    ต่อมาปี พ.ศ.2477 ได้ตั้งโรงเรียนขึ้นอีกครั้ง มีนายบุญเลี้ยง ทองแพรว ครูใหญ่คนเดิมกลับมาสอนอีกครั้ง โดยเปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เป็น โรงเรียนประชาบาลห้วยเหนือ (วัดปราสาทใต้) เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 12  กันยายน พ.ศ.2478  โดยอาศัยศาลาวัดเป็นที่เรียนเหมือนเดิม มีนักเรียนทั้งหมด 67 คน มีเขตบริการของโรงเรียนทั้งหมด 7 หมู่บ้าน คือ บ้านปราสาท บ้านกระเบา บ้านกันแต บ้านสระรุน บ้านยาง บ้านตากวย และบ้านกวางขาว
    ต่อมาปี พ.ศ.2500-2501 ได้มีการจับจองที่ดินว่างเปล่าเพื่อสร้างโรงเรียนหลังใหม่ ที่บ้านยาง และได้ช่วยกันสร้างอาคารเรียนจนแล้วเสร็จ เปิดการเรียนการสอนและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว โดยมีนายสฤษดิ์  ทองแพรวเป็นครูใหญ่ตั้งแต่นั้นมา  และปัจจุบัน  นายเอกภักดิ์  วังคะพันธ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายก อบต.นิคมพัฒนา
infographics
เฟสบุคหน่วยงาน
ถวายพระพร
จ.ศรีสะเกษ
สถ.จ.ศรีสะเกษ
กระทรวงมหาดไทย
สตง.
ศาลปกครอง
hotmail
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
กรมสรรพากร
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมอาเซียน
สนง.ประกันสังคม
กรมบัญชีกลาง
BangkokIdea
สมาคมพนักงานเทศบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
การท่องเที่ยว
กรมพัฒนาชุมชน
DIT
รัฐบาลไทย
ช่อง 3
ช่อง 7
โมเดิร์นไนท์
ดาวน์โหลดแบบอักษร
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
โรงแรมสวัสดีรีสอร์ท
สายด่วน
TV