ยินดีต้อนรับสู่ .....องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ.....
รายชื่อผู้นำในชุมชน
 
โรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว
 โรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เดิมโรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาวมีชื่อว่า โรงเรียนตำบลห้วยเหนือ (ศรีประชา 2 ) ตั้งเมื่อ พ.ศ.2467 โดยอาศัยศาลาวัดบ้านปราสาทใต้ (บ้านปราสาท) เป็นที่เรียน มีนายบุญเลี้ยง ทองแพรว เป็นครูใหญ่และเป็นครูผู้สอนเป็นคนแรก ต่อมามีครูมาทำการสอนอีก 6 คน แต่ละคนอยู่ได้ไม่นาน บ้างก็ย้าย บ้างก็ล้มตายเพราะไข้ป่า (มาลาเรีย) ในที่สุดก็ยุบโรงเรียนเพราะไม่มีครู
    ต่อมาปี พ.ศ.2477 ได้ตั้งโรงเรียนขึ้นอีกครั้ง มีนายบุญเลี้ยง ทองแพรว ครูใหญ่คนเดิมกลับมาสอนอีกครั้ง โดยเปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เป็น โรงเรียนประชาบาลห้วยเหนือ (วัดปราสาทใต้) เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 12  กันยายน พ.ศ.2478  โดยอาศัยศาลาวัดเป็นที่เรียนเหมือนเดิม มีนักเรียนทั้งหมด 67 คน มีเขตบริการของโรงเรียนทั้งหมด 7 หมู่บ้าน คือ บ้านปราสาท บ้านกระเบา บ้านกันแต บ้านสระรุน บ้านยาง บ้านตากวย และบ้านกวางขาว
    ต่อมาปี พ.ศ.2500-2501 ได้มีการจับจองที่ดินว่างเปล่าเพื่อสร้างโรงเรียนหลังใหม่ ที่บ้านยาง และได้ช่วยกันสร้างอาคารเรียนจนแล้วเสร็จ เปิดการเรียนการสอนและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว โดยมีนายสฤษดิ์  ทองแพรวเป็นครูใหญ่ตั้งแต่นั้นมา  และปัจจุบัน  นายเอกภักดิ์  วังคะพันธ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 
 
เปิดสอบวันนี้
 
นายก อบต.นิคมพัฒนา
สมาคมพนักงานเทศบาล
BangkokIdea
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
การท่องเที่ยว
กรมพัฒนาชุมชน
DIT
รัฐบาลไทย
ช่อง 3
ช่อง 7
โมเดิร์นไนท์
ดาวน์โหลดแบบอักษร
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สายด่วน
กระทรวงมหาดไทย
โรงแรมสวัสดีรีสอร์ท
TV